Hvorfor mangler enkelte detaljer?

Hvorfor mangler enkelte detaljer?

Kartet er basert på kartdata for 1:50 000 kart. Dette er det samme som brukes for papirkart på fjellet. I denne målestokken ville det vært uhensiktsmessig å tegne inn alle detaljer, da det ville blitt veldig smått. For eksempel tegnes ikke enkelt hus inn i tettbebygde strøk, men de markeres som et rosa område. Du kan selv se hvilke detaljer som er med i kartet her.